Obróć ekran

ROO / Regionalny Ośrodek Onkologiczny
ZAMKNIJ zamknij
ODDZIAŁ / PRZYCHODNIA
ODDZIAŁ PEDIATRII ZABIEGOWEJ / OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
PORADNIA AUDIOLOGICZNA
KONTAKT :
Oddział Otolaryngologii Dziecięcej
Kierownik: dr n.med. Krzysztof Trzciński
 
Sekretariat:
42 677 63 30
 
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Marlena Stępińska
42 677 63 20
 
Pokój lekarski:
42 677 63 32
 
Dyżurka pielęgniarek:
42 677 63 29